Αναλαμβάνεται ο σχεδιασμός διάφορων λογοτύπων που μπορεί να χρειαστείτε ή την εταιρική σας ταυτότητα (κάρτες, διαφημιστικά κτλ). Τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται είναι τα: Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6. Με αυτό τον τρόπο παρέχονται οι πιο αξιόπιστες υπηρεσίες.

 

Γραφιστικές υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

 

  • Λογότυπα

  • Banners

  • Gif animations

  • Επεξεργασία/retouching εικόνων και φωτογραφιών

  • Σχεδιασμός επαγγελματικών καρτών

  • Σχεδιασμός διαφημιστικών

  • Σχεδιασμός τιμοκαταλόγων/προσπέκτ

  • Σχεδιασμός custom wallpapers για τους υπολογιστές της εταιρείας σας

  • Σχεδιασμός αφισών